Föreståndare
 • Missbrukarvårdsprogrammet 120 p, fil kand sociologi, Mälardalens Högskola
 • Steg ett terapeut med kognitiv och psykodynamisk inriktning
 • OHI certifierad inom hästunderstödda terapier
 • Utbildad inom affektfokuserad terapi
 • Genomgått utbildningen: ”Hästunderstödda insatser med inriktning terapi och specialpedagogik” på Hästsportens folkhögskola Strömsholm
 • Grundläggande pedagogik, Strömsholm
 • Certifierad inom stress och trauma-modellen
 • Arbetat med missbrukare sen 1996, varav hos oss sen 2001
Biträdande Föreståndare med behandlingsansvar
 • Socionom, Umeå Universitet
 • Leg psykoterapeut
 • Utbildad inom EMDR samt affektfokuserad terapi
 • Arbetat med missbrukare sedan 1985, hos oss sen 2004. Arbetar deltid
Behandlare med köksansvar
 • Fritidspedagog, Örebro Universitet
 • Steg ett terapeut med kognitiv inriktning
 • Miljöterapeut
 • Utbildad inom affektfokuserad terapi
 • Certifierad inom stress och trauma-modellen
 • Arbetat med missbrukare sedan 1995
 • Började hos oss 2006
Behandlare
 • Leg Sjuksköterska, Röda Korsets högskola
 • Spec utb Distriktssköterska, Falun/Mälardalens högskola
 • Steg ett terapeut med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi
 • OHI certifierad inom Hästunderstödda terapier
 • Arbetat inom primärvård och barnavårdscentral
 • Grundutbildad inom MI och ICDP
 • Genomgått utbildningen ”Hästunderstödda insatser med inriktning terapi och specialpedagogik” på Strömsholm
 • ​​​​​​​Certifierad inom stress och trauma-modellen
 • Vikarierat hos oss i perioder sedan 2006. Anställd sedan 2017

Två bedlingtonterriers förgyller våra dagar på plats. Ylva och Polly födda 2021.

Terapihästen Gledi fra Minni Völlum arbetar med våra hästunderstödda terapier, HUT.
Gledi är en islandshäst född 2007.

Vi har valt att ha en årlig revision på våran bokföring.
Den sköts av revisor Jonas Pettersson, auktoriserad revisor på Crowe Howarth