Det gemensamma för våra kvinnor är att de har varit utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld eller andra former av våld och övergrepp eller att de utsätter sig själva för fara för sitt liv och hälsa.

Därför har de fått svårigheter med att få livet att fungera. Det kan vara oförmåga att hantera vardagens krav. Det kan vara brist på ork, vilja och framtidstro. Det kan vara överkonsumtion av alkohol, droger och/eller mediciner. Alla har hittat sitt sätt att hantera sitt liv, oftast inte så konstruktivt

I problembilden kan även finnas psykisk ohälsa och fysisk ohälsa såsom neuropsykiatriska diagnoser, trauma, och självskadebeteende samt social problematik såsom kriminalitet, prostitution och medberoendeproblematik.

Vi har i många år framgångsrikt bedrivit öppenvårdsinsatser för kvinnor. Vi har dock märkt att öppenvården ofta kan behöva kompletteras med skydd och stöd för att skapa en långsiktig förmåga till ett självständigt liv utan behov av fortsatta insatser från socialtjänsten.

Det vi funnit är att det då behövs en helhetslösning som fungerar dygnet runt. Den lösning vi skapat innebär en kombination av skydd, stödboende och det strukturerade öppenvårdsprogrammet Olivia ReWoman.

FÖRESTÅNDARE

Fil kand sociologi, Mälardalens Högskola.
Missbrukarvårdsprogrammet 120 p, 
Steg ett terapeut med kognitiv och psykodynamisk inriktning.
OHI certifierad inom hästunderstödda terapier.
Utbildad inom affektfokuserad terapi.
Genomgått utbildningen: ”Hästunderstödda insatser med inriktning terapi och specialpedagogik” på Hästsportens folkhögskola Strömsholm.
Grundläggande pedagogik, Strömsholm.
Certifierad inom stress och trauma-modellen.
Arbetat med missbrukare sen 1996.
Började hos oss 2001.

BEHANDLINGSANSVARIG

Socionom, Umeå Universitet.
Leg psykoterapeut.
Utbildad inom EMDR samt affektfokuserad terapi.
Började hos oss 2004. 

BEHANDLARE 

Fritidspedagog, Örebro Universitet.
Steg ett terapeut med kognitiv inriktning.
Miljöterapeut.
Utbildad inom affektfokuserad terapi.
Certifierad inom stress och trauma-modellen.
Arbetat med missbrukare sedan 1995.
Började hos oss 2006.

BEHANDLARE

Leg Sjuksköterska, Röda Korsets högskola
Spec utb Distriktssköterska, Falun/Mälardalens högskola
Steg ett terapeut med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi.
OHI certifierad inom Hästunderstödda terapier.
Arbetat inom primärvård och barnavårdscentral.
Grundutbildad inom MI och ICDP.
Genomgått utbildningen ”Hästunderstödda insatser med inriktning terapi och specialpedagogik” på Strömsholm.
​​​​​​​Certifierad inom stress och trauma-modellen
Började hos oss 2006