Vårt skyddade stödboende erbjuder en kombination av skydd och stöd som kompletterar öppenvårdsprogrammet Olivia ReWoman. Skyddet syftar till att skapa trygghet och säkerhet. Stödet syftar till att underlätta och motivera.

Vi vet att denna kombination ger goda förutsättningar för att kvinnorna ska orka fullfölja vårt program med ett gott utfall. Det finns alltid någon att kontakta och falla tillbaka på när känslan av oro känns övermäktig, när ensamheten känns för tung eller när modlösheten gör att man vill ge upp.

Vi erbjuder spridda lägenheter i trygga områden med god standard som ger förutsättningar till en återgång till en normaliserad tillvaro.

Vi erbjuder

  •  stöd för att motivera till att varje dag delta i öppenvårdsprogrammet Olivia ReWoman
  •  stöd för att fortsätta på den inslagna vägen och inte välja att ge upp och återvända hem
  •  stöd vid olika tidpunkter på dygnet för att påminna, uppmuntra och motivera
  •  stöd för att möta känslor av oro och ångest
  •  stöd för att ge bekräftelse till känslan av att kunna själv och av att våga fatta egna beslut
  •  stöd för att upprätthålla nykterhet
  • stöd för att lösa vardagliga problem och sköta praktiska göromål